Ikon för Rikstermbanken

design for reuse

svensk term (rek.): design for reuse
förklaring:

Handlar om att som designer optimera möjligheten att en produkt, när den utfört sitt initiala syfte, kan användas igen i samma form eller i en något förändrad form, så många gånger som möjligt. Det kan innebära att produkten är gjorda av material med god kvalitet samt att produkten lätt kan rengöras och repareras innan den går till återförsäljning. Det kan också handla om att tydliggöra för användaren (kunden) hur produkten kan återanvändas. Oftast är det mer hållbart att återanvända material och föremål som redan tillverkats än att återvinna dem till nya produkter. Återanvändning sparar resurser i form av både energi- och materialanvändning.

engelsk term (rek.): design for reuse
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013