Ikon för Rikstermbanken

design for reduction

svensk term (rek.): design for reduction
förklaring:

En av de mest hållbara strategierna i designarbete är att minska mängden energi och material i produkter, särskilt om det samtidigt innebär att kvaliteten på produkten är densamma eller bättre. Denna minskning har en exponentiell effekt eftersom mindre mängd resurser ofta innebär mindre mängd förpackningar, återvinning, transport, rengöring, avfallshantering och därmed i många fall, mindre kostnader.

engelsk term (rek.): design for reduction
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013