Ikon för Rikstermbanken

design for recycling

svensk term (rek.): design for recycling
förklaring:

Många material från använda produkter eller från tillverkningsprocesser kan återvinnas (recycle). För att återvinning ska vara effektivt är det viktigt att i största möjliga mån använda ”rena” eller separerbara material i produkter. Materialen smälts ner eller bearbetas på annat sätt (vilket ofta kräver ganska mycket energi) och används i tillverkningen av nya produkter. I de allra flesta fall är det som i dag kallas ”recycled” egentligen ”downcycled” eftersom materialen eller produkterna är uppblandade med olika typer av material och kan bara återvinnas ett antal gånger innan de måste kasseras eller förbrännas (exempel på detta är papper, PET-flaskor, kartong).

engelsk term (rek.): design for recycling
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013