Ikon för Rikstermbanken

design for environment

svensk term (rek.): design for environment
svensk term (acc.): DfE
förklaring:

En sammanfattande benämning av metoder som på olika sätt stödjer arbetet med att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster i utvecklingsprocessen. Några exempel är design for assembly, disassembly, reparability, upgradeability, recycling and sustainability etc. Varje bransch närmar sig processen på olika sätt och det finns få standarder. Många (design) företag brukar modifiera och utveckla sina egna checklistor utifrån deras specifika behov.

engelsk term (rek.): design for environment
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013