Ikon för Rikstermbanken

design for eco-efficiencey

svensk term (rek.): design for eco-efficiencey
förklaring:

En ”eco-efficient” lösning kräver ett nytt tankesätt runt hela systemet för att möta ett mänskligt behov. Eco-efficiency handlar om att tänka rätt ifrån början i kontrast till att göra mindre fel (eco-effectiveness). Det handlar om inte bara om att eliminera avfall, utan att eliminera begreppet avfall. Istället för att som designer fråga sig ”Vad är nästa generation tvättmaskin med minimal påverkan i naturen?” så kan en fråga som leder till ”eco-efficiency” vara ”Hur kan vi hjälpa människor att kännas sig och se rena ut med minimal påverkan i naturen?” Eco-efficiency innebär ett paradigmskifte som förutom nytt systemtänkande och nytt ansvarstagande, kräver utbildning, nya partnerskap mellan intressenter och kampanjer för ökad medvetenhet bland kunder mm.

engelsk term (rek.): design for eco-efficiencey
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013