Ikon för Rikstermbanken

design for eco-effectiveness

svensk term (rek.): design for eco-effectiveness
förklaring:

Syftar till att öka effektiviteten (minska mängden) material- och energianvändning som behövs för en produkt eller tjänst med den teknik som redan finns tillgänglig i dag. En ”eco-effective” lösning kan vara en ny produkt eller tjänst som är energi och/eller materialsnål och det är viktigt för hållbar utveckling men effektivisering kommer aldrig ensamt att leda till ett hållbart samhälle då det fortfarande innebär att vi använder upp och sprider ut jordens resurser.

engelsk term (rek.): design for eco-effectiveness
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013