Ikon för Rikstermbanken

design for durability

svensk term (rek.): design for durability
förklaring:

Metod för att öka livslängden av en produkt. En viktig aspekt är att välja tåliga material med god kvalitet.

engelsk term (rek.): design for durability
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013