Ikon för Rikstermbanken

design for disassembly

svensk term (rek.): design for disassembly
förklaring:

Design for disassembly (demontering) innebär att göra det så enkelt som möjligt att separera material och komponenter för återanvändning och återvinning efter användning. En viktig del är att få ner antalet komponenter så mycket som möjligt.

se även:
engelsk term (rek.): design for disassembly
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013