Ikon för Rikstermbanken

design for assembly

svensk term (rek.): design for assembly
förklaring:

Design for assembly (montering) handlar om att tänka igenom och anpassa en enkel och effektiv montering och konstruktion av en produkt. En viktig del är att få ner antalet komponenter så mycket som möjligt.

se även:
engelsk term (rek.): design for assembly
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013