Ikon för Rikstermbanken

design för hållbar utveckling

svensk term (rek.): design för hållbar utveckling
förklaring:

Design av budskap, produkter, tjänster, processer, system eller miljöer som strävar efter att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa fungerande samhällelig och ekonomisk utveckling som är i balans med jordens ekologiska system. Det handlar om att möta människors behov på ett sätt som gör att alla samtida, men även framtida generationer kan möta sina behov utan minskat välbefinnande.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013