Ikon för Rikstermbanken

design av tjänster

svensk term (rek.): design av tjänster
svenska termer (acc.): service design
tjänstedesign
definition:

arbetet med att utveckla en tjänst med hjälp av design

anmärkning:

Målet är att lösningen ska spegla tjänstens syfte, funktion och profil och därmed vara attraktiv för användare i målgruppen. (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013