Ikon för Rikstermbanken

design

svensk term (rek.): design
förklaring:

Det finns många definitioner av vad design är. Det är ett brett begrepp som innefattar många olika användningsområden. Enligt SVID är design en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från användarens behov. Design kan tillämpas för utveckling av affärsidéer, varumärkesstrategier och marknadsanalyser. Det kan också användas som arbetsmetodik för styrning av innovationsprocesser och som metod för att ta tillvara på olika kompetensområdens kreativitet och kunskaper i utveckling av tjänster, produkter, budskap och miljöer. För att göra mest nytta bör design kopplas in så tidigt som möjligt i en utvecklingsprocess. Ju tidigare, desto bättre förutsättningar finns det att minska kostnader, minska risker för ändringar, minska miljöpåverkan, tillgodose användarens behov m.m. (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013