Ikon för Rikstermbanken

cradle to grave

svensk term (rek.): cradle to grave
förklaring:

cradle to grave (vagga till grav) beskriver en linjär materialförbrukning där vi tar ut råvaror, skapar produkter och slutligen slänger eller eldar upp dem. I denna linjära ekonomi leder tillväxt och ökad konsumtion till att värdefulla material förbrukas och sprids på ett sätt som förstör jordens resurser och ekosystem. Cradle to grave innebär, till skillnad från teorin om cradle to cradle, att en produkt och dess material har en början och ett slut. Om man följer en produkt från vaggan (råvara) till graven (slutanvändning) och mäter all dess miljöpåverkan längs vägen så gör man en Life Cycle Analysis (LCA).

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013