Ikon för Rikstermbanken

cradle to cradle

svensk term (rek.): cradle to cradle
förklaring:

cradle to cradle (vagga till vagga) är en teori och ett verktyg för att skapa eviga materialloopar i en cirkulär ekonomi där material – precis som i naturen – aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är till gagn för jorden, ekosystemen och människor i framtiden. Teorin utvecklades av kemisten Michael Braungart och arkitekten William McDounough. (Källa: Cradle to Cradle) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013