Ikon för Rikstermbanken

corporate storytelling

svensk term (rek.): corporate storytelling
förklaring:

Begreppet innebär att företag har berättelser om sin verksamhet som används för att utveckla och kommunicera verksamheten och addera värden till varor och tjänster. Corporate storytelling används särskilt för att visa emotionella värden och för att visa organisationens värderingar.

engelsk term (rek.): corporate storytelling
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013