Ikon för Rikstermbanken

carbon footprint

svensk term (rek.): carbon footprint
förklaring:

Mäter den totala mängden växthusgaser (t.ex. koldioxid och metan) som släpps ut direkt eller indirekt av exempelvis ett företag eller enskild person, vanligtvis uttryckt i motsvarande ton av antingen kol eller koldioxid. (Källa: www.carbonfootprint.com) 

engelsk term (rek.): carbon footprint
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013