Ikon för Rikstermbanken

biosfären

svensk term (rek.): biosfären
definition:

den del av jordens yttre skal – inklusive luft, mark och vatten – där det finns liv

anmärkning:

Biosfären motsvarar det globala ekologiska systemet som inkluderar alla levande varelser och växter och deras interaktion med litosfären (berg, jord, stenar), hydrosfären (vatten) och atmosfären (luft).

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013