Ikon för Rikstermbanken

biologisk mångfald

svensk term (rek.): biologisk mångfald
definition:

mått på antal och genetisk variation inom och mellan arter av växter och djur, och de olika naturtyper som finns i ett landskap

anmärkning:

En hög biologisk mångfald är ett tecken på ett stabilt system som bäst klarar av förändringar och naturkatastrofer. Biologisk mångfald är också av grundläggande betydelse för att de ekosystemtjänster (som t.ex. vatten, ren luft och pollinering) som naturen ger mänskliga samhällen helt gratis, ska fungera.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013