Ikon för Rikstermbanken

biodynamisk

svensk term (rek.): biodynamisk
förklaring:

Biodynamisk odling är ett holistiskt och regenerativt jordbrukssystem. I praktiken handlar det om att bevara och skapa en hälsosam jordmån med hjälp av gårdens växter, djur och biologisk mångfald. Målet är ett lokalt system som är självförsörjande med näringsämnen och minimalt beroende av importerat material. Det som är avfall (som exempelvis avföring från kor) i en del av gården blir material och energi i en annan del (som exempelvis näring till grönsaker) till skillnad från konventionellt jordbruk där näringsämnen måste framställas på syntetisk väg eller genom gruvdrift runt om i världen så resulterar det biodynamiska systemet i en ökning av gårdens lokala förmåga till självförnyelse och som gör gården långsiktigt hållbar.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013