Ikon för Rikstermbanken

backcasting

svensk term (rek.): backcasting
förklaring:

Begreppet ”backcasting” är centralt för att strategiskt arbeta för hållbar utveckling. Det är en planeringsmetod där ett lyckat och önskvärt resultat föreställs i framtiden, och följs av frågan: ”Vad behöver vi göra i dag för att nå det framgångsrika resultatet?” Metoden kan jämföras med ”forecasting” som handlar om att skapa prognoser av vad vi tror kommer att hända i framtiden.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013