Ikon för Rikstermbanken

Tragedy of the Commons

svensk term (rek.): Tragedy of the Commons
förklaring:

En teori som används för att illustrera konflikten mellan individuella intressen och det gemensamma bästa. Teorin baseras på antagandet att när individer använder en kollektiv resurs så beaktar de inte effekterna i stort vilket enligt teorin leder till att offentliga resurser blir överexploaterade. Begreppet populariserades av Garrett Hardin i hans artikel i tidningen Science 1968 ”The Tragedy of the Commons”. (Källa: Wikipedia) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013