Ikon för Rikstermbanken

Faktor 10

svensk term (rek.): Faktor 10
förklaring:

Teorin och verktyget utgår ifrån att världen måste minska nuvarande resursuttag med 9/10 för att uppnå balans och hållbar utveckling på jorden. Målet är bibehållen eller ökad välfärd med en tiondel av dagens resurser.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013