Ikon för Rikstermbanken

EMAS

svensk term (rek.): EMAS
förklaring:

EU:s frivilliga miljöledningssystem kallas för EMAS, det står för Eco Management and Audit Scheme och ställer nästan samma krav på ett ledningssystem som ISO 14001. Skillnaden är att det inom EMAS finns ett krav på en årlig miljöredovisning, som också ska vara tillgänglig för allmänheten.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013