Ikon för Rikstermbanken

CSR

svensk term (rek.): CSR
svensk term (acc.): företags samhällsansvar
förklaring:

Idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Historiskt sett har CSR setts som ett sätt att både ta ansvar och minimera risken för att oegentligheter ska förekomma i företag. I dag ses CSR i allt högre grad som något som även kan bidra till ökad lönsamhet då integrerandet av hållbarhetstänk ofta innebär en minskning av onödig förbrukning av mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt en optimerad användning av de resurser man förfogar över. (Källa: Wikipedia) 

engelsk term (rek.): corporate social responsibility
engelsk term (acc.): CSR
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013