Ikon för Rikstermbanken

BREEAM

svensk term (rek.): BREEAM
förklaring:

BREEAM är ett miljöbedömningsverktyg för byggnader. Verktyget inkluderar en mängd olika miljöfaktorer, inklusive hållbar design, energisparande, kvalitet på inomhusmiljö, naturresursbevaring och avfallsminimering. Det finns BREEAM-konsulter som erbjuder utbildningar för att underlätta miljömässigt hållbar design och konstruktion av nya byggnader. (Källa: www.breeam.org) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013