Ikon för Rikstermbanken

öppen design

svensk term (rek.): öppen design
förklaring:

Kan ta sig flera uttryck men huvudprincipen är att en tävlande och sekretessbelagd utvecklingsprocess ersätts av en kollaborativ och transparent process som engagerar användaren i utveckling av produkten eller tjänsten.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013