Ikon för Rikstermbanken

vetenskapligt artnamn

svensk term (rek.): vetenskapligt artnamn
förklaring:

Vetenskapliga artnamn skrivs på latin eller i latiniserad form och består alltid av ett släktesnamn (skrivet med stor begynnelsebokstav) följt av ett artepitet (alltid med liten begynnelsebokstav). Tillsammans bildar dessa två ord artnamnet. Vetenskapliga artnamn skrivs med avvikande typsort (i löpande normal text med kursiv, i löpande kursiv text med normal, s.k. rak typsort). Exempel: Parus (släktesnamn) och major (artepitet) bildar tillsammans det vetenskapliga artnamnet för talgoxen, Parus major. Underartsepitet (som ofta kallas ras inom ornitologin) skrivs även det med avvikande typsort; Parus major minor.

 
källa: Sveriges Ornitologiska Förening: Taxonomisk ordlista | 2011