Ikon för Rikstermbanken

parafyletisk

svensk term (rek.): parafyletisk
förklaring:

Parafyletisk sägs en organismgrupp vara när alla representanter i den härstammar från en och samma anfader men när inte alla av anfaderns avkommor inkluderas. Exempel: Släktet Hirundo i sin tidigare avfattning var parafyletisk eftersom det inte inkluderade alla närmast och likvärdigt besläktade arter (t.ex. är rostgumpsvalan närmare släkt med hussvalan och klippsvalorna än med ladusvalan).

 
källa: Sveriges Ornitologiska Förening: Taxonomisk ordlista | 2011