Ikon för Rikstermbanken

trattbägarkultur

svenska termer: trattbägarkultur
TBK
TRB
förklaring:

Trattbägarkulturen dominerade södra Skandinavien under första halvan av bondestenåldern (tidigneolitikum och mellanneolitikums första halva), dvs. ungefär 4000–2800 f.Kr. Nordeuropas dösar och gånggrifter tillhör denna kultur. Trattbägarkulturen hade även spridning i Centraleuropa och delas in i fem grupper. Trattbägarkulturens norra grupp omfattade Østlandet (sydöstra Norge), Svealand och Götaland i Sverige, hela Danmark, samt Schleswig-Holstein och Mecklenburg i Nordtyskland. Västgruppen omfattade Drenthe-området i norra Nederländerna och Eems-Weser-området (Niedersachsen) i nordvästra Tyskland. Östgruppen finns i norra och mellersta Polen, medan sydgruppen bl.a. finns i Tjeckien och sydöstgruppen i södra Polen, norra Slovakien och västra Ukraina.

Namnet förkortas ofta TRB eller TBK både på svenska och andra språk.

engelska termer: Funnel Beaker Culture
Funnel-Necked Beaker Culture
tyska termer: Trichterbecherkultur
Trichterrandbecherkultur
dansk term: tragtbægerkultur
norsk term: traktbegerkultur
polsk term: kultura pucharów lejkowatych
nederländsk term (rek.): trechterbekercultuur
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013