Ikon för Rikstermbanken

takblock

svensk term: takblock
engelsk term: capstone
tysk term: Deckstein
dansk term: dæksten
nederländsk term (rek.): deksten
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013