Ikon för Rikstermbanken

stensträng

svensk term: stensträng
förklaring:

Stensträngar är rester av gamla hägnader, av vilka en del kan vara ända från yngre bronsålder. Vanligen är en stensträng 0,5–2 m bred. Är den ännu bredare (dvs. 2–5 m) brukar man kalla den hägnadsvall.

 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013