Ikon för Rikstermbanken

stensättning

svensk term: stensättning
definition:

flacka gravar av sten

anmärkning:

Stensättningar skiljer sig från rösen genom att vara låga och flacka. De är vanligen runda, men kan även vara kvadratiska eller trekantiga. De kan också ha kantkedja eller kantvall, mittröse eller ett mittblock. Vanligen är stensättningar från äldre järnåldern.

 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013