Ikon för Rikstermbanken

stenkammargrav

svensk term: stenkammargrav
förklaring:

Stenkammargravarna under skandinavisk bondestenålder delas in i dösar, gånggrifter och hällkistor.

se även:
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013