Ikon för Rikstermbanken

spånpilspets med tånge

svenska termer: spånpilspets med tånge
skafttungepil
förklaring:

De spånpilspetsar som fanns under bondestenåldern anses vara karaktäristiska för gropkeramisk kultur. På Falbygden i Västergötland verkar det dock som att piltypen använts inom trattbägarkultur.

se även:
engelsk term: tanged blade arrowhead
dansk term: skafttungepil
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013