Ikon för Rikstermbanken

röjningsröse

svensk term: röjningsröse
definition:

stensamling som uppkommit vid röjning, vanligen stenröjning för odling

anmärkning:

Röjningsrösen omfattar bl.a. ”hackerör” och odlingsrösen. Riktigt gamla röjningsrösen från järnåldern är flacka och kraftigt övertorvade och de är mycket svåra att skilja från stensättningar, som är gravar från samma tid.

engelsk term: clearance cairn
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013