Ikon för Rikstermbanken

platåberg

svenska termer: platåberg
taffelberg
förklaring:

I Västergötland finns ett flertal platåberg bestående av sedimentära bergarter från de geologiska tidsåldrarna kambrium, ordovicium och silur. Dessa platåberg benämns ofta västgötaberg.

engelsk term: table-mountain
tysk term: Tafelberg
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013