Ikon för Rikstermbanken

paleolitikum

svenska termer: paleolitikum
jägarstenåldern
äldre stenåldern
förklaring:

Paleolitikum är den äldsta delen av stenåldern och anses sluta 8300 f.Kr. i och med istidens slut. Från senglacial tid känner vi i Skandinavien de senpaleolitiska kulturerna Hamburg, Bromme och Ahrensburg.

se även:
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013