Ikon för Rikstermbanken

nyckelsten

svensk term: nyckelsten
förklaring:

Gånggrifterna på Falbygden är så konstruerade att kammartaket oftast vilar ovanpå det innersta av gångens takblock, vilket kallas nyckelsten. Nyckelstenen är ofta av hård gnejs eller diabas även om resten av gånggriften är byggd utav mjukare kalksten.

engelsk term: keystone
dansk term: nøglesten
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013