Ikon för Rikstermbanken

neolitikum

svenska termer: neolitikum
bondestenålder
yngre stenålder
förklaring:

Neolitikum är det vetenskapliga namnet på den yngre stenåldern eller bondestenåldern, vilken i Sverige inföll 4000–1800 f.Kr. Kännetecknas av att jordbruket introducerades. Perioden delas in i tidigneolitikum (TN), mellanneolitikum (MN) och senneolitikum (SN).

engelsk term: the Neolithic period
tyska termer: Neolithikum
Jungsteinzeit
fransk term: néolithique
spansk term: neolítico
latinsk term: aetas neolithica
danska termer: neolitikum
bondestenalder
yngre stenalder
färöisk term: yngri steinøld
isländsk term: steinöld hin nýja
norska termer: neolittikum
yngre steinalder
finska termer: neoliittinen kivikausi
nuorempi kivikausi
nederländsk term (rek.): neolithicum
nederländska termer (acc.): de jonge steentijd
de nieuwe steentijd
italiensk term (rek.): neolitico
lang.il.adj1 term (rek.): neolithico
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013