Ikon för Rikstermbanken

moarédokumentation

svensk term: moarédokumentation
definition:

avläsning och inmätning av en stenyta med hjälp av två sammankopplade digitala kameror

 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013