Ikon för Rikstermbanken

mesolitikum

svenska termer: mesolitikum
mellanstenåldern
förklaring:

Mesolitikum varade för södra Sveriges del 8300–4000 f.Kr. och är beteckningen på större delen av den kända jägarstenåldern. Egentligen betyder ordet ”mellanstenålder” och styftar på tiden från inlandsisens bortsmältning fram till jordbrukets introduktion. I Danmark delar man in mesolitikum i tre kulturer: Maglemose, Kongemose och Ertebølle. I Göteborg och Bohuslän talar man istället om Hensbacka, Sandarna och Lihult. I Norge talar man om kulturerna Fosna, Komsa och Nøstvet.

se även:
engelsk term: the Mesolithic period
danska termer: mesolitikum
mellemste stenalder
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013