Ikon för Rikstermbanken

mellanneolitikum

svensk term: mellanneolitikum
beteckning/formel: MN
förklaring:

Den andra perioden av bondestenåldern (neolitikum) inföll i Sverige 3300–2300 f.Kr. Denna period delas i sin tur in i två delar: MN A (3300–2800 f.Kr.), som kännetecknas av trattbägarkulturen (TRB), och MN B (2800–2300 f.Kr.), som kännetecknas av stridsyxkulturen (STY). En del forskare kallar MN B för yngre neolitikum (YN). En tredje kultur kallad gropkeramisk kultur (GRK) anses även förekomma. Dessa tre kulturers relation till varandra är omdebatterad och benämns av vissa forskare som den mellanneolitiska förvirringen.

”Gånggriftstid” är en äldre beteckning på den tidsperiod då gånggrifterna byggdes. Kallas numer mellanneolitikum.

se även:
tysk term: Mittelneolithikum
dansk term: mellem-neolitikum
norsk term: mellomneolittikum
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013