Ikon för Rikstermbanken

megalitgrav

svenska termer: megalitgrav
storstensgrav
svensk term (avrådd): megalit
förklaring:

Megalitgravar är samlingsnamnet för dösar och gånggrifter. En megalitgrav är alltså en stenkammargrav tillhörande trattbägarkulturen. Namnet storstensgrav förekommer ibland.

Ordet ”megalit” betyder ”stor sten” och används slarvigt om alla slags forntida monument byggda av stora stenar, monument som inte har något annat gemensamt än ett visst mått av pampighet. Ordet bör därför undvikas på grund av sin otydlighet. Inom svensk arkeologi avses oftast megalitgravar när man talar om ”megaliter” och därför bör detta ord istället användas.

engelska termer: megalithic grave
megalithic tomb
tysk term: Megalithgrab
franska termer: tombe mégalithique
chambre mégalithique
sépulture mégalithique
dansk term: megalitgrav
norsk term: megalittgrav
polsk term: grobowiec megalityczny
lang.il.adj1 term (rek.): tumba megalithic
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013