Ikon för Rikstermbanken

lav

svensk term: lav
definition:

dubbelorganism där en svamp och en alg lever tillsammans i symbios

anmärkning:

Lavar kan leva på stenytor, trädstammar eller på marken. De växer mycket långsamt. Stenväxande lavar kan utgöra ett problem på hällristningar och runstenar då deras rötter orsakar fysisk vittring. De avger också en syra som orsakar kemisk vittring. För att bromsa vittringen gör man rent stenen från lavar.

engelsk term: lichens
tysk term: Flechten
fransk term: lichen
spansk term: liquen
latinsk term: lichen
färöisk term: skón
isländska termer: skóf
flétta
finsk term: jäkälä
nederländsk term (rek.): korstmos
italiensk term (rek.): lichene
portugisisk term (rek.): líquen
lang.il.adj1 term (rek.): lichen
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013