Ikon för Rikstermbanken

kragflaska

svenska termer: kragflaska
kraghalsflaska
definition:

keramikkärl från tidigneolitisk trattbägarkultur

anmärkning:

Kärltypen uppträder i Götaland och Mälardalen, i Danmark, Nederländerna, norra och mellersta Tyskland, norra Tjeckien, Polen, samt i Bretagne.

En äldre benämning är halskragekärl.

engelsk term: collared flask
tysk term: Kragenflasche
danska termer: kraghalsflaske
kraveflaske
nederländsk term (rek.): kraagflesje
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013