Ikon för Rikstermbanken

järnålder

svensk term: järnålder
beteckning/formel: JÄÅ
förklaring:

Järnåldern inföll i södra Skandinavien 500 f.Kr.–1050 e.Kr. Järnåldern indelas i förromersk järnålder (eng. Pre-Roman Iron Age), romersk järnålder (eng. Roman Iron Age), folkvandringstid (eng. Migration period), vendeltid (eng. Merovinger period) och vikingatid.

 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013