Ikon för Rikstermbanken

gropavall

svenska termer: gropavall
gropvall
definition:

äldre hägnad bestående av ett dike och en stenblandad eller stensatt jordvall

anmärkning:

Oftast är diket på den sida av gropavallen som vetter mot utmarken där kreaturen gick när gropavallen anlades. […] Vanligen är gropavallar 3–4 m breda om man räknar både vall och dike. Vallens höjd och dikets djup varierar med bevarandeförhållandena, men vallen kan vara upp till 1 m hög och diket bortåt 0,5 m djupt. […] Gropavallar är vanligast i Västergötland.

 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013