Ikon för Rikstermbanken

gånggrift

svensk term: gånggrift
förklaring:

Gånggrifter är monumentala släktgravar som började byggas mellan 3500 och 3200 f.Kr. vid övergången från tidigneolitikum till mellanneolitikum. Falbygdens gånggrifter har används under lång tid, i många fall ända till stenålderns slut.

engelska termer: passage grave
passage tomb
tysk term: Ganggrab
fransk term: chambre à couloir
dansk term: jættestue
norska termer: jettestue
ganggrav
nederländsk term (rek.): hunebed
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013