Ikon för Rikstermbanken

diabas

svenska termer: diabas
trapp
förklaring:

Diabas är en magmatisk bergart som utgör det översta lagret på västgötabergen.

engelsk term: diabase
tysk term: Diabas
fransk term: diabase
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013