Ikon för Rikstermbanken

dös

svensk term: dös
förklaring:

Dösen anses traditionellt vara den äldsta av stenkammargravarna eller megalitgravarna under neolitikum. Vanligen består den av en liten rektangulär, kvadratisk eller femkantig kammare vilken täcks av ett enda takblock. Kammaren omges av en rektangulär eller rund kantkedja och beroende på kantkedjans form så benämns graven långdös eller runddös. Utifrån döskammarens form kan man skilja mellan kistformiga dösar och polygonaldösar – i Danmark även stordösar. I Danmark förekommer det att det finns flera gravkammare av olika form inom samma kantkedja. Man kan även ibland skilja på om kistformiga döskammare ligger parallellt eller på tvären i en långhög. Dösarna, liksom de större gånggrifterna, är gravar tillhörande trattbägarkulturen (TRB). Det finns i Danmark cirka 4500 dösar, i Sverige endast ca 100 dösar.

engelsk term: dolmen
tysk term: Dolmen
franska termer: dolmen
chambre simple
spansk term: dolmen
dansk term: dysse
färöisk term: dys
isländsk term: dys
nynorsk term: dys
norsk term: dysse
polsk term: dolmen
nederländsk term (rek.): dolmen
italiensk term (rek.): dolmen
portugisisk term (rek.): dólmen
lang.il.adj1 term (rek.): dolmen
 
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013